خبرنامه پیامکی باشگاه دانشجویان پیام نور

خبرنامه پیامکی باشگاه دانشجویان پیام نور

برای آگاهی از زمان باقیمانده از اشتراک خود باید شماره تلفن همراه و رمز عبور خود را وارد کنید. منظور از رمز عبور کد 6 رقمی است که بعد از ثبت نام موفق در اختیار شما گذاشته شده است. در وارد کردن رمز عبور خود به کوچک یا بزرگ بودن حروف دقت کنید.

برای تمدید اشتراک لازم است اول وضعیت اشتراک خود را استعلام کنید. پس از نمایش مانده اعتبار اشتراک در صورت تمایل می توانید آن را تمدید کنید.